Máy Đo Đường Huyết Chính Hãng- Kết Quả Chính Xác

Lưới Danh sách
20 sản phẩm.
 • Sale 14%
  Xem chi tiết
 • Sale 19%

  Giá khuyến mại 1.250.000₫

  Giá cũ: 1.550.000₫

  Giá khuyến mại 1.250.000₫

  Giá cũ: 1.550.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 20%

  Giá khuyến mại 1.200.000₫

  Giá cũ: 1.500.000₫

  Giá khuyến mại 1.200.000₫

  Giá cũ: 1.500.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 20%
 • Sale 48%

  Giá khuyến mại 650.000₫

  Giá cũ: 1.250.000₫

  Giá khuyến mại 650.000₫

  Giá cũ: 1.250.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 13%

  Giá khuyến mại 650.000₫

  Giá cũ: 750.000₫

  Giá khuyến mại 650.000₫

  Giá cũ: 750.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 15%

  Giá khuyến mại 850.000₫

  Giá cũ: 999.000₫

  Giá khuyến mại 850.000₫

  Giá cũ: 999.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 34%

  Giá khuyến mại 820.000₫

  Giá cũ: 1.250.000₫

  Giá khuyến mại 820.000₫

  Giá cũ: 1.250.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 10%

  Giá khuyến mại 950.000₫

  Giá cũ: 1.050.000₫

  Giá khuyến mại 950.000₫

  Giá cũ: 1.050.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 17%

  Giá khuyến mại 250.000₫

  Giá cũ: 300.000₫

  Giá khuyến mại 250.000₫

  Giá cũ: 300.000₫

  Xem chi tiết
 • Sale 9%

  Giá khuyến mại 1.090.000₫

  Giá cũ: 1.200.000₫

  Giá khuyến mại 1.090.000₫

  Giá cũ: 1.200.000₫

  Xem chi tiết

0919739333